تبلیغات

دریافت کد رای گیری

گیلان سرزمین گیل و دیلم و بزرگ مردان گذشته و حال
امی قشنگ گیلان - گیلان از پیدایش...
امی قشنگ گیلان
گیلان قشنگ ما
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

سرزمینها و شهرها و آبادی ها همانند انسان هستند ، برخی شاد و خرم و پر ثمر وخوشبخت و برخی دیگر افسرده و بی ثمر و خشک آنها نیز تولدی و سرنوشتی دارند و دوران زندگی را همراه با تمام حوادث نیک و بد میگذرانند ، زمانی بدنیا می آیند و هنگامی نیز به کام نیستی فرو میروند .سرزمین شاداب و خوشبخت گیلان نیز ناچار تولدی داشته و پس از تولد، زندگانی را با تمام ماجراهای آن آغاز کرده است ، میخواهیم زمان آن را مشخص کنیم ،کتابهای تاریخ را ورق میزنیم ، ماجرای تولد او در تاریخ نیست  چه عمر او از تاریخ  بسی طولانی تر است. به ماقبل تاریخ میرویم ، در افسانه
ها و اساطیر جستجو میکنیم آنچه می یابیم گنگ و آمیخته با اغراق است.

برای باور کردن آنها ، انسان باید از شناخت سادگی ضمیر و شناخت و آگاهی بر امورهستی همچون نیاکان خویش در دوره های باستانی باشد،این بار از باستان شناسان یاری می جوییم  و حاصل کاوشهای آنان را بررسی میکنیم آنها با کمک علائم و نشانه هایی که از دل خاک بیرون کشیده اند، ما را به هزارها سال پیش باز میگردانند .
گرچه یافته های باستان شناسان به سان مشعلی فروزان راه های طولانی و تاریک تاریخ را تا اعماق چند هزار سال روشن میسازد، اما این هرگز به پایان نمی رسد و ناچاراین حقیقت را باید بپذیریم که برای تولد گیلان، تاریخی نمی توان معین کرد.
پیدایش گیلان در نهایت به زمانی بر میگردد که دریاها پدید آمدند ، زمانیکه آبهای باران دره ها ی عمیق را تبدیل به دریاها کردند و در رطوبت آب دریاها ، درختها و جنگلها باشادابی  و خرمی پای به عرصه وجود گذاشتند و سپس انسان در سواحل پر نعمت دریاها  و رودخانه ها و اطراف چشمه سارها زندگی پر ماجرای  خود را بنیان نهاد.
در آن زمان مرزی که گیلان را از سایر مناطق سواحل جنوبی دریای خزر جدا سازد وجودنداشت.
هزاران سال بعد، هنگامیکه کناره های خزر به کوشش اقوام و گروههای مختلف معمور و آباد شد هر قسمت نامی مخصوص به خود یافت ، اما سرزمینی که امروز گیلان نامیده میشود. تا قرن ها بعد با نقاط دیگر سواحل خزر از جمله تپورثان یا طبرستان ، سرزمین آماردها، رویان و رستمدار زندگی مشترک داشته است، بطوریکه نمیتوان خصوصیات
زندگی  و تمدن و آداب و رسوم ساکنان این نقاط را در زمانهای بسیار دور از یکدیگرمشخص کرد.
در طول زمان برخی از اسامی به کلی فراموش شدند و یا حدود و وسعت خود را  از دست داده ، بر روی بخش یا روستای کوچکی قرار گرفتند، چنانکه تمام منطقه به دو استان گیلان و مازندران محدود شد ...
مدارک و شواهد و آثار بدست آمده از کاوش های باستان شناسی در سواحل بحر خزر نشان میدهد که چندین هزار سال قبل در نقاط شمالی ایران ، زندگی و حیات وجودداشته است.
محققان و باستان شناسان اروپایی و امریکایی از جمله ژاک دومرگان ، کارلتون کون و دکتر اریک اشمیدت در حفاریهای نقاط مختلف کناره های دریای خزر آثاری از دوره های ما قبل تاریخ مربوط به عصر "مزولیتیک" و "نئولیتیک" پیدا کرده اند. مرگان در کتاب  تمدن های اولیه از پیدا شدن دندان کرسی فیلی که دهها هزار سال از انقراض نژاد آن میگذرد
گفتگو میکنند.
این امر نشان میدهد که دهها هزار سال قبل در کناره های خزر حیات وجود داشته است ، از همه مهمتر کشفیات هیئت علمی دانشگاه فیلادلفیا به ریاست دکتر کارلتون در سال 1330 شمسی در غارهای مازندران است. این هیات در غار "هوتو " از توابع بهشهر استخوان های فسیل شده انسانهایی را کشف کرد که احتمالا  در هفتاد و پنج هزار سال قبل زندگی میکردند.
در گزارش هیئت مزبور به دانشگاه فیلادلفیلا آمده است : اسکلت و جمجمه غار هوتو به انسان جدید و کاملی تعلق دارد که فقط در کناره های دریای خزر پیدا شده و احتمال داده میشود، آنها اجداد مستقیم بشر امروزی باشند.
در زیر قشر سنگریزه ها سه اسکلت انسان پیدا شده که احتمالا در حدود هفتاد و پنج هزار سال قبل از میلاد در این منطقه زندگی می کرده اند ، کشفیات بعدی نیز در گرگان و رحمت آباد  گیلان ، مازندران و گرگان دردوره های ماقبل تاریخ محل سکونت انسانهایی بود که احتمالا نیاکان انسان امروزی بوده اند .
دوران ماقبل تاریخ به دوره های مختلفی تقسیم شده است.

نخستین دوره را کهن سنگی نام نهاده اندکه از یک میلیون یا هشتصد و پنجاه سال قبل از میلاد شروع شده و به ده هزار سال قبل از میلاد پایان می یابد پس از آن دوره میان سنگی است که از ده یا هشت هزار و پانصد سال قبل از میلاد آغاز شده و تا پنج هزار سال قبل از میلاد خاتمه پیدا کرده است ، بعد  از این دوره به دوره نوسنگی میرسیم.
آغاز دوره نوسنگی پنج هزار سال قبل از میلاد و پایان آن دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد است که مصادف با عصر فلز میباشد. هیات علمی دانشگاه فیلادلفیا طی چهار هفته کاوش در طبقات  مختلف غارهای هوتو و کمربند ابتدا به آثاری از تمدنهای عصرآهن خام و برنز برخورد و در عمق پایین تر به عصر مس و پایین تر به دوران سفال  و سنگ تراشیده دست پیدا کرد.
در این قسمت آثاری دیده شد که تحول زندگی انسان را از مرحله شکار حیوانات به دوران شبانی  و رام کردن حیوانات اهلی وآغاز کار کشاورزی نشان میدهد، لوئی واندنبرگ استاد دانشگاه بروکسل و گان در کتاب باستان شناسی ایران باستان نوشته است :
دکتر کارلتون کون پس از اینکه تحقیقات متخصصان مختلف را دقیقا بازرسی کرد . به این نتیجه رسید که در دوره مزولیتیک جدید ساکنان غار کمربند ، زندگی خود را با شکار ،خصوصا با شکار آهو یا بز کوهی و گوسفند و بز وحشی ، می گذرانده اند.
این دو حیوان اخیر را در همان زمان تدریجا اهلی کردند و در خدمت خود قرار دادند. در دوره نئولیتیک قدیم، ساکنان غار مزبور اوقات خود را مصروف  تربیت حیوانات اهلی می نمودند و گله های بز و گوسفند خود را به چرا گاه می بردند ، در دوران نئولیتیک ، غار نشینان مزبور بن کار زراعت پرداختند در همان زمان نیز مردم نامبرده با هنر بافتنی و
کوزه گری آشنایی پیدا کردند.
از آن پس پشم و شیر بز مورد استفاده آنها قرار گرفت ، کمی بعد خوک و بز کوهی نیزاهلی شدند ، بنابراین زراعت و اهلی شدن حیوانات در این ناحیه را می توان  در آغازهزاره چهارم پیش از میلاد قرار داد ...
آثاری که از غارهای کمربند  و هوتو پیدا شده همه مکمل یکدیگرند و به ما اجازه میدهندکه  تحول وجود انسان را از دوران های یخبندان تا عصر حاضر مشخص نماییم.

برخی ازمحققان اروپایی خاطر نشان ساخته اند که ساکنان اولیه ایران در گیلان و طبرستان یا مازندران زندگی میکردند.
اگر بخاطر آوریم که دانشمندان فاصله آخرین یخبندان را با زمان ما پنجاه تا یکصد و پنجاه هزار سال پیش تخمین زده اند باید قبول کنیم  که در پنجاه تا یکصد و پنجاه هزار سال پیش بخش وسیعی از سواحل بحر خزر از جمله گیلان مناطقی معمور و آباد و محل سکونت افراد و اقوام مختلف بوده است.
تحقیقات زمین شناسی در سال های اخیر نشان داده است در زمانی که قسمت اعظم اروپا از توده های یخ پوشیده شده بود بخش وسیعی از سرزمین ایران دوره باران را، که طی آن حتی دره های مرتفع در زیر آب قرار داشتند،پشت سر نهاده بود ...
برگرفته از :  استان شناسی ایران باستان. لوئی واندنبرگ ، ترجمه عیسی بهنام
انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم صفحه 5

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 24 خرداد 1394
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:58 ب.ظ
Good day! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of my good
old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him.
Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!
چهارشنبه 10 تیر 1394 02:31 ب.ظ
خیلی قشنگ است مردمان گیلانمان این طبیعت رو خیلی دوس دارند و از تاریخ گیلانمان خیلی لذت میبرنند با تشکر
چهارشنبه 10 تیر 1394 02:19 ب.ظ
خیلی خوبه از همه چیز اینجا نوشتین مانند طبیعت و حیوانات...... این وبلاگی که درست کردید به همه چیز مردم گیلانمان تا تیر زیادی دارد ممنون از وبلاگی که درست کردید با تشکر
امیر محمد کاوشخواهش می کنم نظر لطف شماست
سه شنبه 26 خرداد 1394 11:55 ق.ظ
سلام مطالب خوبی داری اگه دوست داری وبلاگ رو تبلیغ کنی به وب من بیا و لینک وبلاگتو ثبت کن تا رتبط بره بالا
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

ماشین حساب

برای چاپ این صفحه بر روی تصویر زیر کلیک فرمایید.


چاپ این صفحه


کد پیغام خوش آمدگوییکد متحرک سازی عنوان وب